Dyslexiveckan

Dyslexiveckan är till för att
uppmärksamma
läs- och skrivsvårigheter.
Alla ska kunna välja det sätt
att läsa som passar en bäst.

På Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik
berättar och visar de
flera olika sätt att läsa.
Dyslexiveckan pågår
mellan den 2 och 8 oktober.
I Kramfors är det en föreläsning
om talböcker på fredag den 6 oktober.
(Källa: dyslexi.org)