Donationsveckan

9 till 15 oktober är det
Donationsveckan.
Förhoppningen är att fler människor
tar ställning till donation
och passar på under Donationsveckan.

Genom att donera sina organ
kan en människa rädda 8 andra
människors liv.
(Källa: lvn.se)