Folkskolan i Sverige fyller 175 år

I år fyller folkskolan 175 år.
Folkskolan kom till för att
barn från alla samhällsklasser
skulle få gå i skola.
Länsmuseet på Murberget
har en utställning fram till i januari
om folkskolans utveckling fram till idag.

Utställningen visar skolmaterial
från olika tidsepoker.
Den visar till exempel
hur klassrummen sett ut
med skolbänkar och planscher.

– Det här är verkligen en
familjeutställning som vänder sig
i lika stor utsträckning till barn och vuxna,
säger Linda Nordlander Frisk.
Hon är utställningsansvarig
på länsmuseet.
(Källa: Nordsverige)