Landstinget Västernorrlands nye regiondirektör

Hans Wiklund är ny regiondirektör
i Landstinget Västernorrland.
Sedan 2012 har han arbetat
som chef på regional utveckling.
– Hans Wiklund kommer med sin
erfarenhet och klokskap att göra ett bra arbete,
säger Per Wahlberg.

– Det är ett ansvarsfullt uppdrag.
Jag ska göra mitt bästa
för att vi ska förvalta
våra gemensamma resurser
på ett klokt sätt.
Vi är en offentlig verksamhet.
Och vi måste jobba på ett sätt som gör
att medborgarna har förtroende för oss
och tycker att vi gör ett bra jobb,
säger Hans Wiklund.
(Källa: lvn.se; P4 Västernorrland)