Strokepatienter får träna i hemmiljö

Strokehemrehab firar 1 år.
I Sundsvall och Härnösand
har ett hemrehabteam
gjort hembesök hos
strokepatienter i ett års tid.

En fördel är att strokepatienter
inte behöver vara lika länge på sjukhuset.
En annan fördel är att det är bättre
att träna hemma
det man brukar göra i vardagen.
Det är också mycket billigare
att vårda en strokepatient i hemmet
än på sjukhuset.

Förhoppningen är att få utöka
verksamheten till Sollefteå
och Örnsköldsvik.
(Källa: lvn.se)