Invald i förbundsstyrelsen

Peter Tjernberg har blivit invald
i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse.
Att fler personer med synnedsättning
ska få ett arbete är en viktig fråga för honom.

– Det ger en självständighet
och styrka på arbetsmarknaden
om man ser att synskadade och helt blinda
kan klara av ett jobb, säger Peter Tjernberg.
Peter Tjernberg är 31 år.
Han arbetar på Sundsvalls kommun
och bor på Alnö.
(Källa: srf.nu)