Kulturrådet ger pengar till länet

Kulturrådet ger utvecklingsbidrag
till Västernorrland.
Pengarna ska gå till kulturutveckling.

– Kulturens, konstens och bibliotekens roll
för regional utveckling är viktig,
säger Märta Molin.
Hon är kulturchef i Västernorrland.
Hon är glad att 2 viktiga projekt nu kan starta.

120 tusen ska gå till
projektet Livsviktig läsning
och 200 tusen till projektet
Artist in Recidence Västernorrland.

Projektet Livsviktig läsning ska
inspirera barn och unga i Nacksta
och Bredsand till att läsa.
Genom projektet Artist in Recidence
kan konstnärer från hela Norden
bli inspirerade till att skapa
genom att få bo i en annan miljö.
Målet är att knyta kontakter mellan de
och konstutövare i Västernorrland.
(Källa: lvn.se)