Kommunerna ska samarbeta om familjehem

Kommunerna tycker det är svårt
att hitta och behålla familjehem.
Det finns inte tid till det arbetet.

Kommunförbundet Västernorrland
har lagt ett förslag på en gemensam enhet
för familjehem i länet.
Enheten ska rekrytera och
utbilda familjehemmen.
Enheten kommer att finnas i Härnösand
och tillhöra Kommunförbundet Västernorrland.

Sundsvall och Timrå
är inte med i samarbetet.
(Källa: Nordsverige)