Två av landstingets kulturstipendiater

Urban Byström och Markus Molin
är musikhandledare på Kramfors särskola.
De har blivit uppmärksammade
för sitt arbete med barn
med funktionsvariationer.

De har fått 50 tusen kronor
av landstinget i kulturstipendium.
De vill dela med sig av sina
erfarenheter till andra pedagogiska verksamheter.
Därför gör de nu en bok
med sitt arbetsmaterial.
Det följer också med musik
på en CD.
Det kommer också att finnas
på en youtube kanal.
(Källa: lvn.se)