Högbonden är nu byggnadsminne

Regeringen har bestämt att
Högbonden med fyr och
alla byggnader ska bli ett byggnadsminne.
Staten ska ansvara för att hela fyrplatsen
ska skyddas och bevaras för framtiden.

– Fyrplatserna är en självklar del
av vårt kulturarv,
säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Sammanlagt finns det åtta
fyrar i Sverige som får skydd
som byggnadsminne.
Högbonden är ett populärt turistmål
utanför Bönhamn.
(Källa: Tidningen Ångermanland)