Bättre ledstråk i Resecentrum

Örnsköldsviks kommun förbättrar de
taktila ledstråken för synskadade
i Resecentrum.
Arbetet kommer att pågå i 6 till 8 veckor.
Det blir också ett nytt dörrparti där.
(Källa: Tidningen 7)