Elektrodräkt som hjälpmedel

Västernorrland blir först i landet med att
erbjuda elektrodräkten Mollii som hjälpmedel.
Den ger ökad rörlighet till personer
som har en skada eller sjukdom
i centrala nervsystemet.

Den ger elektriska signaler till
de spända musklerna.
De blir då mjukare.
Sofia Backman använder den
en timme 3 gånger i veckan.
Effekten är kvar i 2 dygn.

– Om jag inte använder den så känner jag direkt
att jag blir mycket stelare och balansen blir sämre,
säger hon.
(Källa: Sundsvalls Tidning)