Härnösand är bäst i landet

Myndigheten för delaktighet tycker att
Härnösands kommun är bäst i landet
på meningsfull sysselsättning
för personer med funktionsnedsättning.

– En människa med funktionsnedsättning
är en människa med vanliga behov
som måste tillgodoses med särskilda insatser,
förklarar Claes Lindberg.
Han är enhetschef för kommunens dagliga verksamhet.
(Källa: Tidningen Ångermanland)