Information på teckenspråk

Örnsköldsviks kommun gör sin
webbplats mer tillgänglig.
Information om kommunens service
och olika verksamheter finns på
filmat teckenspråk.

Sedan tidigare finns information
på lättläst svenska.
Den finns också på 10 andra språk.
Informationen går också att få uppläst.

– I grunden handlar det om demokrati.
Att möjliggöra för så många som möjligt
att hålla sig informerade
och vara delaktiga i samhället,
säger kommunikationschefen
Helen Sahlin.

Hon säger också att kommunen har
ett ansvar att skydda och främja
svenskt teckenspråk.
(Källa: Tidningen 7)