Lång väntan på sjuktaxi

Tore Sjöström är diabetiker.
Nu har han också fått
näthinneavlossning.
Därför behöver han åka till
sjukhuset flera gånger i veckan.
Han bor i Malstabodarna.

Det har hänt flera gånger
att sjuktaxin inte kommer i tid.
Senast fick han vänta
i 3 timmar.

Det finns taxibilar lediga,
men det är färdtjänstbilar.
Färdtjänst betalar kommunen för.
Sjuktaxi betalar landstinget för.

– Det är ett regelverk vi måste
förhålla oss till,
säger Maria Thid.
Hon är verksamhetsansvarig
på beställningscentralen i Ånge.
De sköter all bokning.
(Källa: Sundsvalls Tidning)