Vill ha varningsljud på tysta elfordon

– Elfordon utgör en stor
trafikfara för personer med
synnedsättning,
säger Kamal Suleimani.
Han är ombudsman i
Synskadades Riksförbund
i Västernorrland.

Det är svårt för en med
synnedsättning att höra om
ett elfordon är på väg,
när han eller hon ska korsa en väg.

På grund av miljöskäl blir det
fler och fler elfordon på vägarna.
Det kan bli krav på
varningsljud på elfordon
i framtiden.
(Källa: Tidningen Ångermanland)