Populär bokcirkel

Charlotte Andersson är bibliotekarie i Timrå.
Hon håller i en populär bokcirkel
för barn mellan 10 och 12 år.
De träffas en gång per månad.
Då ska de ha läst ut den bok
som Charlotte har valt ut.
Då pratar de om den boken.

Bokcirkeln är så populär
att hon ibland får neka barn att vara med.
(Källa: P4 Västernorrland)