Läsguldet

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier
har ett nytt tillgänglighetspris.
Det går att nominera en person eller verksamhet
till Läsguldet fram till och med 30 april 2018.

Priset på 25 tusen kronor ska användas till
att sprida läsglädje.
Prisutdelning sker i november.

– Med Läsguldet vill vi lyfta goda insatser
för att göra läsning tillgänglig för personer
som har svårt att läsa text,
Magnus Larsson,
generaldirektör på MTM.
(Källa: www.mtm.se)