Använder mobil när de kör bil trots förbud

Polisen har gett böter till 8 personer
som använt mobilen när de kört bil.
Det var när de kontrollerade trafikanter
i centrala Sundsvall på måndagen.
Lika många fick böter för att de inte använde bilbälte.
(Källa: Sundsvalls Tidning)