Hjärtsjuksköterska i Sollefteå bäst i Sverige

Swedeheart är ett kvalitetsregister.
Agneta Ramén på Sollefteå sjukhus har sedan 2013
fått diplom av Swedeheart varje år.
I år fick hon tre diplom.
Hon är bäst i landet på antirökarbete.
Hon har den bästa måluppfyllnaden
för blodtryck efter hjärtinfarkt.

Agneta Ramén är också bäst på att registrera hjärtinfarkter
för patienter som är äldre än 80 år.
Hjärtsjukvården i Sollefteå ligger bra till
bland landets sjukhus.
(Källa: www.rvn.se)