Kostnader för inhyrd personal har minskat

Region Västernorrland har lyckats minska kostnaderna
för inhyrd personal.
Det beror bland annat på ett bra samarbete
mellan primärvård och specialistvård.

– Det är glädjande,
men det krävs ett intensivt och långsiktigt arbete
för att vi ska nå vårt mål att bli oberoende av hyrpersonal,
säger regiondirektör Hans Wiklund.
(Källa: www.rvn.se)