Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2018 / v22 (28 maj - 3 juni)

Krisberedskapsvecka 28 maj – 3 juni

Regeringen vill att alla som bor i Sverige ska vara mer förberedda vid allvarlig kris eller krig. Under krisberedskapsveckan 2018 skickar därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer, till alla hushåll i Sverige. Broschyren finns på lättläst svenska. Den finns inläst på svenska och engelska. Den finns i […]

Handikapprörelsen samarbetar inför valet

Flera funktionshindersföreningar i Sundsvall har tillsammans tagit fram fyra viktiga frågor till politikerna. Utropen på bussarna måste fungera. De ekonomiska anslagen måste bli högre. Kommunen borde anställa fler funktionsnedsatta. Politiker och tjänstemän bör utbildas i handikappfrågor. – Flera av de här frågorna är övergripande. Inte bara för oss som är funktionsnedsatta, utan även för våra […]

Brunne skola använder instagram

För Brunne skola är miljö och hållbarhet viktigt. Därför försöker de laga all mat på plats på skolan. Skolan har också en köttfri dag per vecka. Pedagoger påminner barnen att äta upp istället för att kasta mat. På instagramkontot Brunneskolrestaurang kan föräldrarna se maträtterna på bild. När skolorna i Härnösand köper mat är det viktigt […]

Husums nya bro är invigd

Sedan 2014 har gång- och cykelbron i Husum varit stängd. Den var inte säker längre. Många har fått cykla 5 kilometer längre för att ta sig in till Husum från Varvet. Det har inte varit bra då barnen varit tvungna att cykla på E4:an en bit. Nu är den nya bron invigd. Den ska hålla […]

Rocka munnen

Karies har ökat hos yngre skolbarn. Folktandvården tar till ett nytt knep för att få barn att tycka det är roligt att borsta tänderna. Folktandvården har startat appen Rocka munnen. Den går att ladda ner till sin mobiltelefon. Appen har roliga spel och timer. – I Rocka munnen kopplar vi ihop tandborstningen och skärmtid i […]