Husums nya bro är invigd

Sedan 2014 har gång- och cykelbron
i Husum varit stängd.
Den var inte säker längre.
Många har fått cykla 5 kilometer längre
för att ta sig in till Husum från Varvet.
Det har inte varit bra då barnen varit
tvungna att cykla på E4:an en bit.

Nu är den nya bron invigd.
Den ska hålla i 80 år.
(Källa: P4 Västernorrland)