Krisberedskapsvecka 28 maj – 3 juni

Regeringen vill att alla som bor i Sverige
ska vara mer förberedda vid allvarlig kris eller krig.
Under krisberedskapsveckan 2018
skickar därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB ut broschyren
Om krisen eller kriget kommer,
till alla hushåll i Sverige.

Broschyren finns på lättläst svenska.
Den finns inläst på svenska och engelska.
Den finns i punktskrift.
Broschyren är översatt till flera språk.
(Källa: www.dinsakerhet.se; www.mtm.se)