Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2018 / v23 (4 juni - 10 juni)

Nya regler för sjukresor

Regionstyrelsen har beslutat om nya regler för sjukresor. De ska också bli tydligare för både personal och patienter. Resor med egen bil ingår nu i högkostnadsskyddet. Det blir då bättre för de som bor på landsbygd och inte har tillgång till buss och tåg. – I synnerhet för dem som av olika skäl behöver sjukvård […]

Betala för ambulansvård

Regionstyrelsen har lagt ett förslag om patientavgift för ambulansvård. Patienten ska betala samma avgift som för besök på akutmottagning. Avgiften blir då 400 kronor och ska ingå i högkostnadsskyddet. Regionstyrelsen beslutade att ögonmottagningen på Örnsköldsviks sjukhus och endoskopiverksamheten på Sundsvalls sjukhus ska få nya och bättre lokaler. (Källa: Region Västernorrland)