Amapola Flyg AB tar över flygtrafiken efter Nextjet

Den 12 augusti är flygtrafiken igång igen på Höga kusten Airport.
Trafikverket har beslutat att Amapola Flyg AB
tar över flygtrafiken där.
Efter Nextjets konkurs i maj har det inte varit några flyg
till och från Höga kusten Airport.

Flygplatschefen säger att det är viktigt för regionen och näringslivet
att flyget kommer igång så fort som möjligt.
(Källa: Tidningen Ångermanland)