Kirurgin räddad i Örnsköldsvik

Ny enhetschef för kirurgin på Örnsköldsviks sjukhus
blir kardiolog Leif Ehlin.
Två specialistläkare inom kirurgin är återanställda
och börjar i slutet av augusti.
De har arbetat på sjukhuset tidigare
och kommer nu tillbaka.
I sommar täcker några hyrläkare upp
som också arbetat där tidigare.
(Källa: www.Allehanda)