Nya regler för sjukresor

Regionstyrelsen har beslutat om nya regler för sjukresor.
De ska också bli tydligare för både personal och patienter.
Resor med egen bil ingår nu i högkostnadsskyddet.
Det blir bättre för de som bor på landsbygd
och inte har tillgång till buss och tåg.

– I synnerhet för dem som av olika skäl behöver sjukvård ofta,
säger Ewa Back (S).
Hon är hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
Regionstyrelsen beslutade att ögonmottagningen
på Örnsköldsviks sjukhus
och endoskopiverksamheten på Sundsvalls sjukhus
ska få nya och bättre lokaler.
(Källa: Region Västernorrland)