Region Västernorrland den 1 februari

1 februari är det dags för
namnbytet.
Då blir Landstinget Västernorrland
Region Västernorrland.

Alla e-postadresser kommer
att sluta med rvn.se.
E-postmeddelanden till de gamla
adresserna skickas vidare
till @rvn.se.

Nya webbadressen blir www.rvn.se.
Gamla webbadressen länkar vidare
till den nya webbadressen.
Kallelser och annat material kommer
att ha den nya logotypen.
(Källa: www.lvn.se)