Satsar på personalen

Sollefteå kommun höjer
friskvårdsbidraget.
Alla anställda får nu 2 tusen kronor
per år mot tidigare ett tusen kronor.
De får också gratis årskort för
Hallstabergets skidspår
Årskortet är värt 500 kronor.

– Det här är en viktig del
i att vara en attraktiv arbetsgivare
och främja hälsan hos våra anställda,
säger vice kommunalrådet
John Åberg.
(Källa: Tidningen Ångermanland)