Sundsvalls ögonklinik anmäld till IVO

Landstinget skriver i ett
pressmeddelande att de lämnar in
5 lex Maria-anmälningar till IVO,
Inspektionen för Vård och Omsorg.

Anmälningarna gäller händelser
som hänt på Ögonkliniken
de senaste 3 åren.
Patienter har fått försenade
kontakter med läkare.
De patienterna har fått synskador.

Ögonkliniken har nu förbättrat
effektiviteten och säkerheten
för både patienter och anställda.

– Målet är självklart att ingen patient
ska behöva drabbas av skador
som hade kunnat undvikas.
Och jag beklagar verkligen att så har skett,
säger förvaltningschef Nina Fållbäck Svensson.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)