Koll 2020

Genom EU-projektet Koll 2020 ska det bli fler

och säkrare busshållplatser.

Bussarna ska bli tillgängligare för personer

med funktionshinder.

Då behövs inte Taxi för färdtjänst

och skolskjuts lika mycket.

 

Det är Region Västernorrland,

Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket

som står för projektet.

(Källa: Sundsvalls Tidning)