Läsguldet

Myndigheterna för tillgängliga medier, MTM

har för första gången delat ut priset Läsguldet.

Det gick till projektet Unga läser för gamla.

 

– Det här projektet skänkte läsglädje och gemenskap

åt både unga och gamla.

Och det gav tillfälle till möten över generationsgränserna.

 

Det var elever på en högstadieskola som turades om

att läsa högt för de gamla som bodde på ett äldreboende.

Flera av ungdomarna var från andra länder

och de hade inte mycket kontakt med sina mor- och farföräldrar.

 

Gottsunda bibliotek som ansvarade för projektet

sprider det nu vidare till andra bibliotek.

(Källa: www.mtm.se)