Ny ägare av Omne bageri

Omne bageri är räddat.

Troligtvis är de 30 jobben också räddade.

Provator blir ny ägare.

Provator äger också bagerier

i Nynäshamn och Växjö.

Verksamheten i Växjö kommer att flytta

till Omne bageri i Nordingrå.

 

– Vi ser ljust på framtiden

och kommer att utveckla verksamheten vidare,

säger Stefan Hamrin, VD på Provator.

(Källa: www.allehanda.se)