Utvecklar verksamheten på Österåsen

Politikerna i Folkhälso- primärvård-
och tandvårdsnämnden har beslutat
att verksamheten på Österåsens sjukhem
ska få ett utökat uppdrag..
Alla utredningar visar att
varje satsad krona
ger flera kronor tillbaka.

Österåsen kan idag ta emot
500 personer per år.
Österåsen ska bli ett ännu mer
aktivt stöd för befolkningen i regionen.
25 tusen personer i länet
behöver en livsstilsförändring.

Med digital teknik ska patienter
också kunna få stöd i hemmet,
så de kan leva som de lärt sig.
(Källa: allehanda.se)