Ny avgift för ambulans

Från och med 1 januari 2019 kan det bli så

att patienter får betala en avgift för ambulansvård.

Om personalen bedömer att patienten inte behöver transport

och fortsatt vård på akutmottagning

får patienten betala 400 kronor i avgift.

Avgiften 400 kronor ingår i högkostnadsskyddet.    

  

Det är ett förslag från Regionstyrelsen.                

De menar att ambulanssjukvård kan jämföras

med vård på akuten.                                         

(Källa: P4 Västernorrland)