Hälsa på lika villkor

Region Västernorrland och
Folkhälsomyndigheten kommer att skicka
ut ett blått kuvert till slumpmässigt
utvalda mottagare i länet.
Det är en enkätundersökning
som heter Hälsa på lika villkor.

Med hjälp av svaren ska de ta beslut
om åtgärder för att förbättra folkhälsan.

– Vi hoppas att så många som möjligt
svarar på enkäten,
eftersom resultaten är så viktiga,
säger Johannes Dock.
Han är folkhälsoplanerare
på Region Västernorrland.
(Källa: www.rvn.se)