Jobbsatsning stoppas av riksdagens nya budget

Regeringen gjorde tidigare en jobbsatsning

för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Riksdagen har röstat fram en ny budget

som stoppar jobbsatsningen.

På Arbetsförmedlingen i Västernorrland

säger de att hälften av dem i länet

som haft de här beredskapsjobben

gått vidare till studier eller anställningar.

– Det har varit ett väldigt viktigt verktyg

för att hjälpa de som är längst ifrån arbetsmarknaden idag,

säger Therese Sjögran.

Hon är chef på Arbetsförmedlingen.

(Källa: ww.svt.se/västernorrland)