Lättare för äldre och dementa att komma ut

 

Sollefteå kommun har köpt in en parcykel som går på el.

På parcykeln kan både vårdare och vårdtagare åka samtidigt.

Än så länge delar äldreomsorgen på den.

 

– Tack vare parcykeln kan fler äldre få komma ut,

om så bara på en tur i kvarteret,

säger Katarina Sångberg på Skärvstagården.

Förhoppningen är att få köpa in flera parcyklar.

(Källa: www.allehanda.se)