Digitala lösningar inom primärvården

Ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin

är först med att prova videosamtal med patienterna.

Det kan till exempel passa bra vid återbesök.

 

I Timrå provar de att använda digitala formulär.

Patienten skriver om sina besvär och vad de vill bli hjälpt med

i ett formulär på webben.

Då är det avklarat när patienten kommer till det fysiska besöket.

Då blir det mer tid till annat vid besöket på hälsocentralen.