Stöd för närstående

1177.se finns information om vård i livets slutskede.

Det är viktigt att personalen lyssnar på närståendes önskemål.

Nu finns det nytt material där för närstående.

I en film berättar till exempel en läkare

om vilket stöd som finns att få för närstående.

1177.se.narstående

(Källa: Region Västernorrland)