Digitala kallelser

Region Västernorrland börjar nu med digitala kallelser.

Den som har en digital brevlåda

kan välja att få sin kallelse digitalt

istället för i pappersform.

 

På Skatteverkets hemsida står det hur du ansluter dig

till en digital brevlåda.

Den som inte väljer digital brevlåda

får fortsatt sin kallelse i pappersform.

(Källa: www.rvn.se)