Staten ger 46 miljoner till kulturen

Region Västernorrland får 46 miljoner till kulturen från staten.

Det är nämnden för hållbar utveckling som fördelar ut pengarna.

De som får ta del av de viktiga bidragen är:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  4. professionell bild- och formverksamhet
  5. regional enskild arkivverksamhet
  6. filmkulturell verksamhet
  7. främjande av hemslöjd

 

– Konst- och kulturlivet spelar en stor roll

för länets attraktivitet i stort,

säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.

(Källa: www.rvn.se)