Ny simhall i Örnsköldsvik

Ny simhall i Örnsköldsvik

 

Politikerna har sagt ja till ny simhall i Örnsköldsvik.

Den kostar 90 miljoner.

Simhallen blir i slänten mot parkeringen.

En gångbro binder ihop Paradiset och simhallen.

 

Det blir en ny gång- och cykelväg från Strandgatan

förbi simhallens kortsida upp mot centrum.

Den blir tillgänglighetsanpassad.

Det kan också bli ett centralt utegym för alla.

 

– Den nya simhallen behövs för simundervisningen,

säger David Berglund.

Han är chef på Paradiset.

(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)