20-årsjubileum för världsarvet Höga Kusten

För 20 år sedan blev Höga Kusten ett av Unescos världsarv.

De flesta världsarven är kulturarv som är skapade av människan.

Höga Kusten är ett av två världsnaturarv i Sverige.

Vi har en landhöjning med 300 meter sedan istiden.

Ingen annanstans höjer sig landet

med 8 millimeterper år.

(Källa: Nordsverige)