Dyrare att söka vård

Regionstyrelsen föreslår en höjning av patientavgifterna.

Besök till hälsocentraler kan höjas från 200 till 300 kronor.

Besök på akuten och vård av ambulanspersonal utan transport

kan komma att kosta 500 kronor.

 

Den som inte kommer till sin operation kan få betala 1500 kronor.

Vid sent återbud till vårdbesöket får man betala hela avgiften

plus 50 kronor extra.

Vid missat besök till folktandvård och barnpsykiatri

är förslaget att det ska kosta 350 kronor.

 

Regionfullmäktige ska ta beslut om detta den 17 juni.

(Källa: Nordsverige, www.rvn.se)