Nämforsens hällristningar

Nämforsens hällristningsområde är näst största i Europa.

De äldsta hällristningarna är 6 tusen år.

 

– Man räknar med att figurerna längst upp är äldst.

Och att man sedan fortsatt nedåt när klipporna steg upp ur havet,

säger arkeolog Siv Bylund.

Hon berättar att de två gånger om året rengör hällristningarna med sprit

och fyller i med färg så att de blir mer synliga.

(Källa: Nordsverige)