Digitala vårdbesök ökar

grund av coronapandemin har det blivit en stor ökning av digitala vårdbesök.

 

– I framtiden vill vi kunna erbjuda alla slags vårdtjänster digitalt. 

Och jag tror vi kommer att mixa fysiska och digitala besök

i mycket större utsträckning än vi gör nu, säger Maria Morian.

Hon är enhetschef på hälsocentralen Ankaret.

 

Hon säger också att det här är ett sätt att öka tillgängligheten

till vård för befolkningen.

(Källa: www.rvn.se)