Nya kurser på Folkhögskolorna

Regionens tre folkhögskolor erbjuder

nya yrkeskurser i höst.

Det är tack vare mer pengar från regeringen.

 

– Det är ett glädjande besked att vi får möjlighet

att ta del av regeringens satsningar på yrkeskurser.

Då det i tider av ekonomisk kris är oerhört viktigt

att människor ges möjlighet till utbildning.

Bland annat vårdyrken pekas ut som bristyrken i samhället

och vårdutbildningar är önskvärda såväl nationellt som lokalt,

säger Hans-Olov Furberg.

 

Han är verksamhetschef för Region Västernorrlands folkhögskolor.

(Källa: www.rvn.se)