Botniabanan 10 år

Den 28 augusti fyllde Botniabanan 10 år.

Den har gjort att människor kan arbeta eller studera

på annan ort i Västernorrland och ändå bo kvar.

Regionerna i norr har under åren

tillsammans satsat pengar i Norrtågstrafiken.

Tre nya tåg ska nu göra att det blir fler turer

mellan Umeå och Sundsvall.

 

Det ska också bli en ny hall

där Norrtåg kan reparera tågen på några timmar,

istället för att det tar flera dygn.

Då blir det fler fordon i trafiken och fler avgångar.

 

– Det är bra för hela landet

att regeringen prioriterar att bygga ut järnvägen

i norra Sverige,

men Nya Ostkustbanan måste byggas ut

i en mycket snabbare takt,

säger Glenn Norlund.

Han är ordförande i Nya Ostkustbanan AB.

Han tror att järnvägen mellan Gävle och Västeraspby

kommer vara fullt utbyggd om 10 år.

 

Regeringen har också beslutat bygga järnväg

mellan Umeå och Luleå.

(Källa: www.rvn.se; www.allehanfda.se)